Ochrona miejsc pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Przyznanie i wypłata świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

BEZZWROTNA POMOC FINANSOWA Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, którzy doznali ograniczenia obrotów gospodarczych (spadek obrotów co najmniej o 15 %, nie mają zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP lub Fundusz Pracy,...

Informator

INFORMATOR dla przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej o możliwości uzyskania bezzwrotnej pomocy na podstawie ustawy z dnia 11 października 2013 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz.U.2013.1291 oraz Dz.U.2015.150). Plik do...

Punkt informacyjny

Uruchomiono w WUP  w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Punkt Informacyjny, w którym pracownicy będą udzielać informacji w zakresie uzyskania bezzwrotnej pomocy w związku z ochroną miejsc pracy  (pokój  nr 11), telefon informacyjny – 41 36 41 648. ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę