Ekonomia społeczna - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Ekonomia społeczna

Pojęcie ekonomii społecznej jest wielowymiarowe i bardzo różnie definiowane. W literaturze spotyka się ponad 50 terminów, które można posegregować według pewnego klucza, mając na uwadze aspekty społeczne i ekonomiczne, prawno-instytucjonalne i normatywne, czy też związane z rozwojem lokalnym.   Najprostsza definicja ...

Centra Integrcji Społecznej

Celem działania Centrum Integracji Społecznej jest aktywizacja zawodowa i społeczna osób, które znalazły się w trudnej sytuacji na rynku pracy (podstawa prawna: ustawa z dnia 23 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym; Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225, Nr 205, poz. 1211) Centrum Integracji Społecznej to jednostka...

Kluby Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej (KIS) to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, działająca na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz....

Zakłady Aktywności Zawodowej

  ZAKŁADY AKTYWONOŚCI ZAWODOWEJ LP. NAZWA INSTYTUCJA PROWADZĄCA ADRES TEL/E-MAIL 1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej jednostka organizacyjna Starostwa Powiatu Starachowickiego Styków, ul. Świętokrzyska 125 27-230 ...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę