Ochrona Danych Osobowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD) – funkcję tę pełni od dnia 25 maja 2018 r. pani Agnieszka Kociełkiewicz. Z inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z: przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, oraz z...

Ogólna klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach (WUP) z siedzibą: ul. Witosa 86, 25-561 Kielce adres e-mail: wup@wup.kielce.pl tel. (41) 36–41 – 600 fax: (41) 36 – 41 – 666.   W WUP został wyznaczony Inspektor ochrony danych(IOD), z którym może się Pani/Pan skontaktować...

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

Szanowna Pani, Szanowny Panie, informujemy, iż od dnia 25 maja br. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Informacja o monitorowaniu siedziby WUP

KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)....

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę