Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Aktualności

O FUNDUSZACH NA FILMOWO

Chcesz łatwo skorzystać z funduszy europejskich? Gubisz się w gąszczu programów, projektów, unijnych priorytetów i chciałbyś uporządkować swoją wiedzę na temat funduszy? Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów opracowanych na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.   ...

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW, PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek

Osoby, które w wyniku rozwiązania umów realizowanych przez podmiot Enterprise Investment Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek przerwały udział w projekcie, mogą zwracać się do...

Oświadczenie dotyczące nieprawidłowości w projektach realizowanych przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek

Nawiązując do informacji publikowanych przez regionalne media dotyczących nieprawidłowości w realizacji przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT Zarządzanie Ryzykiem Katarzyna Książek, Pl. Solidarności 1-3-5/218, 53-661 Wrocław projektu pt. „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji...

Komunikat dla uczestników projektu pt. „Droga do sukcesu - program wsparcia osób z terenu woj. świętokrzyskiego aktywizacji zawodowej poprzez własną działalność gospodarczą” realizowanego przez podmiot ENTERPRISE INVESTMENT

Informuję, że umowa na realizację powyższego projektu w ramach Działania 10.4 RPOWŚ została rozwiązana w trybie natychmiastowym. W związku z powyższym, wszelkie terminy dotyczące podjęcia przez uczestników działalności gospodarczej zostają zawieszone. W chwili obecnej Wojewódzki Urząd Pracy analizuje...

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z KURATORIUM OŚWIATY

Upowszechnianie profesjonalnego doradztwa edukacyjno – zawodowego i coraz lepsze przygotowywanie młodzieży do wejścia na rynek pracy – to główne cele, jakie ma przynieść Porozumienie o Współpracy zawarte pomiędzy naszym Urzędem i władzami oświatowymi. Doradcy zawodowi od lat przekonują, jak ważne jest, by młodzi ludzie...

Za nami Regionalne Targi Pracy w Busku-Zdroju

    Regionalne Targi Pracy zorganizowane po raz pierwszy w Busku –Zdroju okazały się rekordowe pod względem liczby wystawców. Aż na 72 stoiskach dostępne były...

Wykaz zawodów, w których może być dokonywana refundacja (…) - opublikowany w dniu 20 marca 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, poz. 978

Informujemy, iż Uchwała Nr 2376/2017 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia „Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy...

Kolejna edycja konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który ma promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program powinien również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy...

Powiatowe Urzędy Pracy zawarły umowy na tegoroczne projekty unijne

Na spotkaniu, jakie odbyło się 14 marca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, dyrektorzy wszystkich powiatowych i miejskiego urzędu pracy podpisali umowy na realizację III edycji projektów w ramach POWER i RPOWŚ. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego skutecznie wspomagają działania aktywizację zawodową osób bezrobotnych we...

Wyświetlanie 1 - 10 z 95 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę