Ochrona Danych Osobowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD) – funkcję tę pełni pani Monika Szabra.   Z Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z: przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, oraz z wykonywaniem...

Ogólna klauzula informacyjna z art. 13 RODO

OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W WUP   Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia...

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

Szanowna Pani, Szanowny Panie, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...

Informacja o monitorowaniu siedziby WUP

 INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH - w związku z monitorowaniem siedziby WUP przy pomocy telewizji przemysłowej - Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę