Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Kielcach realizacje w ramach priorytetu 6.1.2 PO Kapitał Ludzki projekt: „Skuteczna Aktywizacja" - badanie i analiza skuteczności oddziaływania na rynek pracy wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, finansowanych z Funduszu Pracy, w województwie świętokrzyskim w latach...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę