Ochrona Danych Osobowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W WUP

 OGÓLNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W WUP   Klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie...

Informacja o monitorowaniu siedziby WUP

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach został wyznaczony Inspektor ochrony danych (IOD) – funkcję tę pełni pani Joanna Borowska.   Z Inspektorem ochrony danych może się Pani/Pan skontaktować we wszystkich sprawach związanych z: przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, oraz z...

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W WOJEWÓDZKIM URZĘDZIE PRACY W KIELCACH

Szanowna Pani, Szanowny Panie, informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę