Poradnictwo zawodowe - Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach


Nagłówek

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych. Poradnictwo zawodowe opiera się na sześciu zasadach: ...

Poradnictwo indywidualne

Podstawową metodą pracy doradcy zawodowego z indywidualnym klientem jest rozmowa doradcza. Rozmowa pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji o sytuacji klienta, przebiegu jego drogi edukacyjnej i zawodowej, zainteresowaniach i oczekiwaniach związanych z wyborem kierunku kształcenia lub zawodu.  Rozmowa stanowi punkt...

Poradnictwo grupowe

Poradnictwo grupowe ma na celu ułatwienie klientom urzędów pracy podjęcie decyzji zawodowych dotyczących wyboru zawodowego, zmiany kwalifikacji zawodowych, podjęcia lub zmiany zatrudnienia. Porada grupowa jest procesem, który wykorzystując dynamikę grupy, ma ułatwić uczestnikom wgląd m.in. w swoje zainteresowania,...

Informacja zawodowa

Informacje zawodowe to zbiór wiedzy niezbędnej zarówno podczas planowania drogi zawodowej, jak i poszukiwania zatrudnienia. Najczęściej korzystają z nich osoby wybierające zawód lub specjalizację, zamierzające uzupełnić kwalifikacje lub zmieniające profesję. Klienci Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej...

Metody poradnictwa zawodowego

Kurs inspiracji  – jest grupową metodą poradnictwa zawodowego mającą na celu wzbudzenie w uczestnikach motywacji do tego aby aktywniej podchodzili do swojej przyszłości zawodowej. Ponadto celem kursu jest: - poznanie i zrozumienie samego siebie i otaczającego świata - odkrycie i wykorzystanie własnego potencjału...

Baza i zasoby informacyjne

W Centrum na bieżąco gromadzone, aktualizowane i rozpowszechniane są informacje o: zawodach i specjalnościach, w tym o zadaniach, czynnościach zawodowych i wymaganiach psychofizycznych oraz szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach i specjalnościach; rynku pracy, w tym o pracodawcach i profilach prowadzonej...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę